Stredisko registrovania poplachov (SRP) zabezpečuje nepretržité sledovanie chránených objektov, zabezpečených poplachovými systémami na hlásenie narušenia (PSN). Na SRP sú prenášané všetky informácie zo stráženého objektu, kde je každá poplachová alebo technická informácia vyhodnotená. Pri vyhlásení poplachu je k objektu vysielaná zásahová motorizovaná hliadka, ktorá vykoná okamžité preverenie signálu a opatrenia v súlade s § 56, ods.5, Zák. č. 473/2005 Z. z.. V prípade narušenia, resp. poškodenia majetku sú o situácii informované kontaktné osoby objednávateľa.

Mám záujem o bližšie informácie