Ochranu majetku vykonávajú pracovníci v služobnej uniforme, v súlade s ustanovením zákona majú viditeľne umiestnený identifikačný preukaz a označenie súkromnej bezpečnostnej služby. Obranné prostriedky používané pri výkone služby sú tonfa, putá, slzotvorný sprej, po dohode služobný pes a strelná zbraň.

Pre zachovanie štandardu poskytovaných služieb disponuje spoločnosť G1 MONITOR vypracovaným systémom riadenia a kontroly výkonu bezpečnostných pracovníkov s aplikáciou umožňujúcou nahliadať klientom do procesov plánovania, taktiež do kontrolných výkazov vytváraných riadiacimi a kontrolnými pracovníkmi spoločnosti a protokolov zavedených obchôdzkových systémov.

Mám záujem o bližšie informácie